Nieuwe website online

Op 12 april 2014 waren vele van onze leden in Oisterwijk aanwezig om samen de nieuwe voorjaarsactiviteit uit te werken. Het was de eerste keer dat we een hele zaterdag gepland hadden om dit met zijn allen te doen.

Joke en Thea, die de opdracht bedacht hadden pakten een aantal vaasjes uit die met verschillende kantjes waren omkleed. Er waren mogelijkheden genoeg: torchon kant, russisch kant, schneebergse kant, bloemwerk en wirwar. En als dat nog niet voldoende was, was er een patroon om naar eigen inzicht in te vullen. Je kon het jezelf moeilijk maken, maar wilde je het eenvoudig houden dan kon dat ook. Er werd gerommeld in de tassen om de garens en de kantklosspullen te voorschijn te toveren. En van de bedenkers kregen we een vaasje dat bij Ikea op de kop was getikt.

Iedereen was enthousiast en al gauw verschenen de patroontjes op het kussens. Tijd om het meegebrachtje boterhammetje te consummeren was er nauwelijks, maar het weer lokte toch de mensen naar buiten om daar te eten.
's Avonds verscheen het eerste versierde vaasje op de computer. Mooi werk  en een geslaagde dag waar met plezier op terug gekeken kan worden.

Tussendoor werden de werkstukjes van de ALV activiteit bekeken.En natuurlijk zijn er hele ijverig leden die daarnaast ook nog meer klossen. Het bestuur heeft besloten om dit er in te houden en in het najaar een gastdocent uit te nodigen.