Het ontstaan van kantkring De Kantkriebel

In maart 1997 is kantkring de Kantkriebel opgericht, nadat de kantlerares, waar de meeste van de huidige leden toen les volgden, er mee stopte. Velen wilden  toch actief met kantklossen bezig blijven. Op initiatief van een aantal mensen is toen kantkring De Kantkriebel ontstaan.

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst is aan de leden gevraagd welke naam ze het meest aansprak. Er werd met overweldigende meerderheid voor deze naam gekozen. Het past dan ook erg goed bij ons, want na al die jaren kriebelt het kantklossen nog steeds.

Thuisbasis

In de beginjaren hadden we ons thuishonk in Oisterwijk, maar al weer acht jaar heeft onze kring De Leybron te Riel (bij Tilburg) als thuisbasis. Hier komen we iedere maand de eerste donderdagavond en de derde donderdagochtend bij elkaar om te kantklossen. De hobbyruimte biedt ons de mogelijkheid om gezellig onder het genot van een bakje en met goed licht onze hobby te kunnen uitoefenen. Iedereen klost dan zelfstandig haar eigen werk, doet nieuwe ideeën op en praat bij over leuke tentoonstellingen of kantmarkten waar ze geweest zijn, of graag naar toe willen. Maar natuurlijk worden er ook andere dingen besproken.

Sommigen klossen al twintig jaar

De huidige kring bestaat uit ongeveer 35 leden. Sommigen wonen in Riel, maar de meesten komen verspreid uit heel Brabant. De bijeenkomsten hebben een vrijblijvend karakter. Iedereen mag naar alle bijeenkomsten komen maar meestal komen er ongeveer tien tot vijftien mensen. Het niveau en de interesse binnen de vereniging is zeer gevarieerd. Sommigen klossen al twintig jaar of meer en zien een uitdaging in het zich bekwamen in de verschillende kantsoorten. Ze volgen daarvoor nog steeds les. Voor anderen biedt de kring een mogelijkheid om het kantklossen niet te verleren en in contact te blijven met collega-kantklossters.

Nieuwsbrief

Om de verenigingsband levendig te houden geven we binnen de kring vier keer per jaar een nieuwsbrief uit en worden er ook nog een paar keer per jaar tijdens de bijeenkomsten gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Zo’n activiteit wordt door een commissie voorbereid, waarna iedereen tijdens de bijeenkomsten er naar harte lust mee aan de slag kan. Doordat iedereen dan met hetzelfde werk bezig is, zijn dit de gelegenheden om gemakkelijk foefjes te leren of iets eenvoudigs te maken wat een bijzonder resultaat geeft.